© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ÅRSMØTE 2019

Årsmøte avholdes tirsdag 26. mars kl. 1900
Sted: Kommissærsalen på Lasaretthøiden Odderøya
Saksliste
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap for 2018
  • Revisors beretning
  • Forslag til endring av vedtektene
  • Innmeldte saker
  • Fastsettelse av kontingent for 2020
  • Valg

Årsberetning, regnskap og revisors beretning blir lagt ut her
Dokumentene vil også være tilgjengelig på årsmøtet

Medlemmer som har byttet adresse, bes melde adresseforandring
til jonartur@online.no eller til Odderøyas Venner
postboks 160, 4662 Kristiansand.

[Tilbake]