© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

STØTTEMEDLEM ODDERØYAS VENNER

Hei,

vi trenger deg som støttemedlem! Ikke fordi vi skal ha fler kaféverter eller fordi vi trenger flere til å jobbe dugnad hver tirsdag.  Nei, ganske enkelt fordi flere medlemmer gir oss større tyngde overfor kommunen og andre instanser i det arbeidet vi ønsker å utføre på Odderøya.

På alle ukens dager gjennom hele året er det mange som bruker Odderøya til trim og til å gå på tur alene eller sammen med andre.

For oss er dette svært viktig. Vårt ønske er at Odderøya som Kristiansands nye bymark, skal være grunnlaget for det arbeidet vi gjør.

 Men Odderøya er ikke bare et grønt friluftsområde, den er også en del av vår bys historie. Odderøya er unik, det er 350 års historie å finne her.  Fra de første festningsanleggene fra 1660 tallet, via Napoleonstiden til Unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Videre gjennom nøytralitetsvernet i 1914 til 1918, angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og ikke minst efterkrigstiden og frem til Kystartilleriet forlot Odderøya i 1995. Sjøheimevernet brukte anleggene på Odderøya frem til og inn i 2005.  Efter det ble alle anlegg tømt og Kristiansand Kommune overtok.  Frem til Odderøyas Venner foretok nødvendige oppryddinger sto begge anleggene på Odderøya til forfall.

Denne sammenhengende historien finnes ikke noe annet sted i Kristiansand eller i Norge. 

 Garnisonsbyen Kristiansands historie burde vi kunne skape i allerede eksisterende anlegg.

Odderøyas Venner har lagt ned en del arbeid for å få dette til gjennom rydding av Haubitzanlegget og den sentrale Kommandoplassen for Sjøforsvarsdistrikt Sørlandet.

Det videre arbeidet vil koste mer enn hva vi kan betale gjennom salg av kaffe og vafler på Søndre Batteri.

Skal vi få dette til trenger vi Kristiansand Kommunes medvirkning, og skal vi få det til trenger vi flere støttemedlemmer som støtter oss i dette ønsket.

 Ønsker du bli støttemedlem hos er det lett å ordne.

For kontakt med oss se innlegget om info.


Dette anlegget ble ferdig tidlig på 1950 tallet og tjente som kommandoplass for Sørlandet Sjøforsvarsditrikt.  I 2018 og 2019 gjennomførte Odderøyas Venner en betydelig opprydding her.  Dette er en del av det vi ønsker skal bli benyttet for å vise Kristiansands historie som Garnisonsby.


Haubitzanlegget på toppen av Odderøya. Ferdig bygget i 1904 som en forberedelse på en krig med Sverige knyttet til vårt ønske om å bli en selvstendig nasjon.  Krigen kom heldigvis aldri men Norges forsvar fikk en velkommen opprusting.

I løpet av høsten 2019 ryddet vi dette anlegget som fra 1995 og inntil da hadde stått til forfall. 

Vårt ønske er at disse to anleggene sammen skal gi en mulighet for å oppleve store deler av Garnisonsbyen Kristiansands historie.  Vi er overbevist om at det her er mulig å skape opplevelser som vil være  interessante for oss alle og ikke minst for besøkende til Kristiansand. 


Hovedkommandoplassen på Odderøya har vært i virksomhet fra 1904 men da i en noe mindre utgave.  Ble påbygget over årene og var den sentrale kommandoplassen i 1940 under angrepet på Kristiansand den 9. april.  Denne delen er fortsatt inngjerdet fordi det fortsatt er militære installasjoner her.


Den sentrale kommandoplassen i fjellanlegget som ble bygget på 1950 tallet.


Gymsalen fra 1950 tallet gir uanede muligheter for å vise Garnisonsbyen Kristiansands historie.


Luftfoto av Haubitzanlegget på Odderøya tatt i 1940


Haubitzanlegget, denne viser deler av korridoren i bakkant av kanonstillingene.


Haubitzanlegget, oppgangen til kanon 2

Mer informasjon: se under Kontakt oss, der finner du all den informasjon du trenger når det gjelder hvorledes du blir støttemedlem i Odderøyas Venner.

[Tilbake]