© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Ny infotavle er satt ut på Odderøya

De gamle tavlene med kart har stått på Odderøya i mange år. 
Tiden har nå vært inne til sette opp nye som har et noe bredere innhold enn de gamle.
Hovedformålet for Kristiansand Kommune har  vært å presentere Odderøya Friluftsområde hvilket de i og for seg har lykkes ganske bra med.


Klikk på ovenstående adresse så får du se hele tavlen

Det som vesentlig skiller seg fra de tidligere informasjonstavlene er at det denne gangen er merket av et område på hvor det er anledning til å telte.  Dette er området er merket med en rød avgrensning som dekker en stor del av søndre del av Odderøya.
Odderøyas  Venner har, for så vidt, ikke så store innsigelser hva angår teltingen, men vi er meget skuffet over hva som har skjedd i Kjærregårdsbukta og ba derfor innstendig om at denne skulle unntas for teltingen.
 Vi fikk ikke  noe gehør for dette og har derfor fått oppleve at den delen av Odderøya som var en kjær plass for familier i 2022 har  vært overtatt av et ganske annet klientell som tydeligvis har hatt ett annet forhold til Odderøya  enn vi har vært vante med i tidligere år.

Vi ville gjerne beholdt de gjester som vi gjennom mange år har møtt i Kjærregårdsbukta og kanskje unngått forhold som dette

[Tilbake]