© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

NY LAVO PÅ ODDERØYA

22.10.22 (Sist oppdatert 08.11.22 - 08:29)
Odderøyas Venner har fått tillatelse av Kristiansand Kommune om å bygge ny Lavo på Søndre Batteri på Odderøya.

Den nye Lavoen skal bygges av Tangen Videregående Skole.

Odderøyas Venner gleder seg til å samarbeide med Tangen Vgs. om dette prosjektet.

Vi kommer tilbake med dato når den gamle Lavoen blir tatt bort.
[Tilbake]