© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ODDERØYAS VENNER INNKALLER TIL ÅRSMØTE

Onsdag 21. mars  2018 kl. 1900

Kommisærsalen på Lasaretthøiden

Odderøya


Årsmøtet skal behandle:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Regnskapet for 2017
  5. Revisors beretning
  6. Innkomne saker
  7. Fastsettelse av kontingenter for 2019
  8. Valg av revisor
  9. Valg i henhold til vedtektene

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet skal finne sted.

Adresse: Odderøyas Venner, Postboks 160, 4662 Kristiansand

eller så kan det sendes via KONTAKT OSS på denne hjemmesiden til følgende e-post adresse  jonartur@online.no.

Dokumenter.

Årsberetning

Årsregnskap 

Revisors beretning

[Tilbake]