© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ODDERØYAS VENNER AVHOLDT ÅRSMØTE

Onsdag 21. mars  2018 kl. 1900

Kommisærsalen på Lasaretthøiden

Odderøya


Årsmøte ble avholdt 21. mars 2018 .

Nedenfor finner du de dokumenter som ble behandlet på årsmøtet inkludert protokollen.

Styret i Odderøyas Venner er for 2018

Styrets leder Steinar Ose

Styremedlemmer Alf Albert og Wenche Henriksen

Sekretær Carl Bugge

Kasserer Jon A Johannessen

Varamedlemmer Tor Sangvik og John Philip Erichsen

Dokumenter.

Årsberetning

Årsregnskap 

Revisors beretning

Protokoll

[Tilbake]