© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ÅRSMØTE 2020

Årsmøte tirsdag 24. mars kl. 1900 kanselleres.
Korona-situasjonen tilsier at årsmøtet ikke gjennomføres
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning 
4. Årsregnskapet 2019
5. Innmeldte saker
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
7. Valg

Medlemmer som har byttet adresse i løpet av de seneste året bes sende inn sin nye adresse til jonartur@online.no eller til Odderøyas Venner, postboks 160, 4662 Kristiansand.

Dokumenter til årsmøtet
[Tilbake]