© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

STØTTEMEDLEM ODDERØYAS VENNER INFO

Støttemedlemskap i Odderøyas  Venner er viktig for oss.
Det betyr at du er med på å dele våre ønsker for hvorledes Odderøya skal taes vare på og ikke minst hvilke ansvar vi har for også å ta vare anleggets unike historie
Kontaktinformasjon
Jon A. Johannessen (kasserer i Odderøyas Venner)

Telefon               918 79 674

E-post                 jonartur@online.no

Adresse              Kvernhusheia 10, 4634 Kristiansand

Det vi trenger fra deg er noen informasjoner til vårt medlemsregister

·        Fullt navn

·        Adresse

·        E-post adresse om du har det

·        mobiletelefon

Kontingenten er fortsatt kr 150 for enkeltmedlemmer og kr. 250 for familier. Vi sender deg faktura på kontingenten så snart vi har registrert din innmelding.

Kontingent betales til vår kontingent konto 3060.35.99000 i Spareskillingsbanken

Eventuelt kan betalingen skje ved å benytte VIPPS til vår VIPPS konto 556437

I tillegg til å finne oss her på vår hjemmeside odderoyasvenner.com finner du oss også på vår facebook side Odderøyas Venner.


[Tilbake]