© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

STYRET I ODDERØYAS VENNER

Valgt på årsmøte 29.mars 2022.
Styrets leder Steinar Ose e-post s.ose@live.no
Sekretær Bjørn Kjørrefjord e-post bjokjo@online.no
Forretningsfører Roger Værnes e-post rlv4616@gmail.com
Styremedlemmer Terje Bakken e-post bakken.terje@gmail.com
Ole Moe e-post olemoedy@gmail.com
Anne Louise Tønnessen e-post anne.l.tonnessen@gmail.com
Varamedlem Kjetil Grande e-post grande.kjetil@gmail.com
[Tilbake]