© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ODDERØYAS VENNER VED ÅRSKSIFTET 2021/2022

De to siste årene har gitt oss noen utfordringer som ser ut til å fortsette inn i 2022.
Samtidig har vi også fått en anerkjennelse for vårt arbeid ved at vi har fått en post i kommunebudsjettet for de neste fire årene.  

Vi er i ferd med å legge enda et år med Corona tiltak bak oss, samtidig må vi dessverre se i øinene at utsikten for det kommende året heller ikke er av de beste.  Vi har holdt stengt i store deler av både 2020 og 2021, vi får håpe at vi slipper noe bedre ut av 2022, men tiden vil vise.  Nå er vi i den situasjonen at vi selv har hatt kontroll på kostnadene våre og har derfor unngått de utfordringer som en rekke andre har måtte håndtere.

Året 2021 gav oss imidlertid en gledelig avslutning.

En av våre styremedlemmer, Alf Albert, måtte fratre for et år siden fordi han ble valgt til Bystyret for Demokratene.  Han har imidlertid lagt ned et betydelig arbeid for å fremheve det arbeidet som utføres av Odderøyas Venner i de årene han også var medlem i styret vårt.  Den politiske situasjonen ledet til ett nytt flertall i bystyret som resulterte i at et nytt budsjett for 2022 ble vedtatt.  Demokratene var en del av dette nye flertallet.  Dette førte til at Odderøyas Venner for første gang er kommet med i budsjettet for Kristiansand Kommune hvilket vi er takknemlige for.  De neste fire årene kan vi regne med et bidrag på 150.000 NOK til det arbeidet vi gjør på Odderøya.

Vi innser at det med et slikt bidrag også følger forpliktelser.

 

I løpet av årene 2006 til og med 2020 har vi  lagt ned betydelige beløp for å ta vare på forsvars- og kulturhistoriske minner på Odderøya.  Totalt har dette kosten 3,5 millioner kroner hvorav vi har bidratt med 1.896.000 NOK. 

Vi disponerer i dag følgende bygninger på Odderøya, Søndre Batteri som består av Vaktmannsboligen og Krutthuset og den nye vaffelboden som vi bygget, Østre Brakke, Maskinstasjonen og Kabellageret og til sist den nye Lavvoen på Søndre Strandbatteri.  På dette har vi til sammen brukt 1.062.000 NOK.

Utover dette har vi i årenes løp sørget for, nye kraftlinjer, sikringsgjærer på oversiden av Fyret, vi har satt ut benker på flere steder på Odderøya og en ny Hjertestarter er plassert på Søndre Batteri, Vaktmannsboligen i tillegg til at vi har anskaffet og vedlikeholdt det verktøy vi trenger for å gjøre den jobben vi skal gjøre på Odderøya.  Totalt utgjør dette 1.640.000 NOK

Til sist trykker og produserer vi kulturbrosjyren og har også satt opp en del av infoskiltene som i dag finnes på Odderøya.  Dette har hittil kostet netto 365.000 NOK.

Totalt har Odderøyas Venner lagt ned  4.963.000 NOK i rede penger på Odderøya.

I tillegg legges det ned en betydelig dugnadsinnsats som ikke er medtatt i dette regnestykket.

Det er klart at vi er takknemlige for at Kristiansand Kommune ønsker å bidra til at vi kan fortsette det arbeidet vi gjør, men vi mener også at vi har gjort rett og skjel for oss i løpet av disse årene.

For vår del er kanskje våre gjester som besøker oss søndag efter søndag mest å takke for at vi er i stand til å leve opp til den formålsparagrafen som i sin tid ble vedtatt for Odderøyas Venner

[Tilbake]