© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Hva skjer på Odderøya?

Hver tirsdag det meste av året møtes 8 mann for å arbeide på Odderøya.  Vårt hovedmål med dette arbeidet er å gjøre øya mere tilgjengelig for alle som uken gjennom benytter denne perlen midt i byen.

For litt mindre enn to år siden fant vi frem til en ny perle på øya, nemlig det gamle peisestueområdet og siden da har vi også her lagt ned en del arbeide for å få frem noen av områdets kvaliteter.

Det er vårt ønske at dette området skal bevares forfremtiden og være med på å gi Odderøya ytterligere kvaliteter.  Området er vestvendt med kveldssol og en utmerket utsikt over Vesterhavna.

Det måtte noe rydding til for at områdets kvaliteter skulle komme frem

 

Vi har satt ut flere benker i området. Med kveldssol og utsikt over byfjorden er området lett tilgjengelig for alle som ønsker å komme lett til og oppdage hva Odderøya var men ikke minst hva Odderøya igjen kan være.  I tillegg går det en sti videre som også er ryddet og som kan ta dere opp til Vestre Batteri.

Vi ønsker alle velkommen til Peisestueområdet.

En forutsetning for at dette skal bevares for fremtiden som et attraktivt område er at den vedtatte byggingen av høyblokker mellom Betongfabrikken og Shell-anlegget blir stoppet.

For ti år siden vedtok Kristiansand Bystyre at det skulle  bygges boliger i dette området.  Den gangen fikk våre forgjengere i Odderøyas Venner med hjellp av byens befolkning stoppet disse planene.   Nå er det vår tur til å stoppe vedtatte planer for vårt nærområdet.  Vi har som Venneforening forsøkt uten å nå frem.  Nå må andre tiltak settes i verk.

[Tilbake]