© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Karantenemuren på Odderøya - et sentralt kulturminne for Odderøya og for Kristiansand

Efter at Karantenemuren i en årrekke hadde vært utsatt for ødeleggelser av mange tok Odderøyas Venner i 2006 initiativet til å sette i gang restaureringsarbeider på muren.

Vi kan trygt si at i dag, 5 år senere, så er arbeidet fullført på en utmerket måte.  Dette kulturminne er nå brakt tilbake til gammel verdighet.

 

Tilvenstre, noen av dugnadsgjengen under starten av arbeidet i 2006.  Det var betydelig ryddearbeide som skulle gjøres før håndverkerne kunne sette i gang.  Til høyre bilde fra Karantenemuren sett opp mot Lasaretthøiden og med idrettshallen til venstre.  Arbeidet er nå fullført.

Nytt til venstre og gammelt til høyre gir også litt inntrykk av ryddingen

 

Arbeidet med Karantenemuren har skjedd i et samarbeide mellom Kulturfondet, Kristiansand Kommune og Odderøyas Venner.  I tillegg til dugnadsarbeide så har vi i Odderøyas Venner også bidradd i betydelig grad til finansieringen av dette prosjektet. 

Det er også på sin plass å rette en takk til Tore Gill som sammen med Stian Gill og Atle Lunden har stått for restaureringsarbeidet.

Vi vil anbefale alle å ta seg en tur ned i Bendiksbukta for å ta arbeidet i øyensyn.  Det som idag presenteres for publikum der nede er til både å bli glad av og ikke minst stolt over. 

 La oss i Odderøyas Venner dele takken med de som hver eneste søndag er med på å gjøre slike prosjekter mulig.  Våre gjester som trofast møter fram og kjøper kaffe og vafler av oss er de som gjør dette arbeidet og en rekke andre arbeider på Odderøya mulig.

 

Flere bilder fra Karantenmuren slik den nå står ferdig.

[Tilbake]