© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Krutthuset på Søndre Batteri

Krutthuset på Søndre Batteri er ferdig restaurert.

Odderøyas Venner vil benytte dette lokalet til å fortelle mere om Odderøyas historie,

De første plansjene er allerede på plass

Sigmund sjekker prøveoppstillingen Tom og Thore i full sving
Siste hånd på verket Kystartilleriets oppbygging

De første fem plansjene som viser kystartilleriets oppbygging på Odderøya er nå på plass.  Utover i 2013 kommer ytterligere 9 plansjer som skal ta for seg Flora, fauna og geologi på Odderøya.  Videre skal vi vise noe om angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og hva som har vært av forsvarsanlegg rundt Kristiansandsfjorden fra 1650 til 1945.

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge.  Det er beklagelig at man ennu ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.  Odderøyas Venner vil, på denne beskjedne måte, forsøke å bidra til å rette noe på dette spesiellt hva gjelder Odderøyas Historie.

 

[Tilbake]