© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Mer om kanoner i Odderøya

1890-2000.
Den store utbyggingen av festningsverker ved Kristiansand foregikk i tiden 1895 til 1905. Betegnelsen Kristiansands befestninger, endret man i 1937 til Kristiansand festning. Anleggsarbeidene på Gleodden kom først i gang (1895) med 3 stk 15 cm kanoner Armstrong M 1897 og 2 stk 6,5 cm kanoner Hotchkiss M 1895. Kanonene sto ferdig montert i 1897. Batteriet fikk besetning i 1898. Det tok litt tid før man kom i gang med utbyggingen på Odderøya, men her foretok man en sterk utbygging med flere batterier: Haubitsbatteriet hadde 4 stk 24 cm haubits St. Chamond M 1902, montert på toppen av øya. 21cm batteriet med 2 stk 21 cm kanoner St. Chamond M 1902, satt opp på østsiden av toppen. 6 stk 15 cm kanoner Armstrong M 1897, fordelt med 2 kanoner på Vestre batteri, Mellombatteriet og Østre batteri. I tillegg 2 stk 6,5 cm kanoner Hotchkiss M 1895 og 4 stk 7,5 cm feltkanoner M 1901. Alt sammen moderne materiell. Anleggsarbeidene startet i 1901 og kanonene var på plass i 1904. Denne gruppering av kanonmateriellet beholdt man helt frem til 1940. Det var dette materiellet vi møtte det tyske angrepet med i 1940, men dessverre var ikke alle kanonene bemannet. Så å si alle standplassene til disse kanonene og tilhørende kommandoplasser er fullt synlige den dag i dag. Opplysende veiskilt er satt opp og plakater ved de fleste


objekter gir en kort historisk omtale. Over vises en 15 cm Armstrong kanon til venstre og til høyre 2 av 24cm Haubits på Odderøya. (Foto: utlånt av Knut Mæsel).
Norske planer om å flytte kanonene til mer fremskutte posisjoner var vedtatt i 1937, men man rakk ikke å gjennomføre disse før det tyske angrep i april 1940. Sommeren 1940 begynte tyskerne å omorganisere kystforsvaret omkring Kristiansand. Først flyttet de 2 stk 21 cm kanoner til Laksevika. Høsten samme år flyttet de 3 stk 15 cm kanoner til Kjære på Flekkerøya og de 3 siste fra Odderøya til Randøya. 15 cm batteriet på Gleodden ble flyttet til Ålesund. Dermed var det bare Haubitsbatteriet samt et sperrebatteri med 2 stk 65 mm kanoner igjen på Odderøya medio 1941. Etter krigen ble det i 1946/47 satt opp 2 stk 10,5 cm K331(f) kanoner i Mellombatteriets standplasser. Kanonen var opprinnelig en feltkanon, men ombygd med sokkelaffutasje til kystartilleriformål. Den var utstyrt med kikkert som siktemiddel, hadde skruemekanisme og delt ladning, sprenggranater og pansergranater. Rekkevidde 12 000 m. I 1958 fikk en klarlagt stor slitasje som gjorde sitt til at kravet om utskifting av kanonene ble påtrengende. Den startet senere i 1958 og fortsatte i 1960. Erstatningen var 2 stk kanoner av type 10,5 cm SKC/32. En tredje kanon av samme type ble montert i standplassen til kanon 1 i det gamle Østre batteri. Rekkevidde til disse kanonene var ca 15 000 meter, skuddtakt ca 12 skudd i minuttet. Standplassene ble modifisert, men kanonene sto fortsatt i åpne brønner. Kanonene, som opprinnelig var beregnet for luftvernskyting, kom fra Løvåshaugen i Bergen. De hadde skipsskjold og fikk på Odderøya i tillegg et "paraplystativ" med presenning mot vær og vind. Av disse har vi i dag beholdt de 2 kanonene som ble montert i Mellombatteriets standplasser. I bakgrunnen på bilde til venstre ser vi den gamle kommandoplassen som tilhørte Mellombatteriet.

 

 

 

 

 

 

 

10,5 cm SKC/32 Foto: Arvid S. Marthinussen 2008.

Kilder: (1) ”Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider” av oblt Karl Leewy.
(2) ”Kanonene ved Skagerak” av Jan E. Fjørtoft.
(3) ”Kristiansand Befestningers Historikk” av oberst O. M. Calmeyer.
(4) ”Det sjømilitære forsvar på Agder” 2003 NTS

[Tilbake]