© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

STYRET I ODDERØYAS VENNER

Jon A. Johannessen
Nytt styre ble valgt på årsmøte i mars 2019.

Styrets leder: Steinar Ose, kontaktinformasjon: e-post s.ose@live.no

Nestleder:      Alf Albert, kontaktinformasjon: e-post alfalbert1948@sgmail.com

Sekretær:      Øystein Strand, kontaktinformasjon obstrand@hotmail.com

Kasserer:       Jon A. Johannessen, kontaktinformasjon e-post jonartur@online.no

Styremedlem  Carl Bugge, kontakt informasjon carbug@online.no

      Wenche Elisabeth Henriksen, kontaktinformasjon   nilsnikolai2009@hotmail.com 

Varamedlem:

John Philip Erichsen kontaktinformasjon jophieri@yahoo.no

[Tilbake]