© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Årsmøte i Odderøyas Venner avholdt 21. mars

Styret i Odderøyas Venner
Styrets leder Steinar Ose
Styremedlemmer Alf Albert
Wenche Henriksen
Sekretær Carl Bugge
Kasserer Jon A Johannessen
Varamedlemmer Tor Sangvik
John Philip Erichsen
[Tilbake]