© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

9. april 2023

Påskedag 9. april vil Odderøyas Venner på vanlig måte legge ned krans og minnes dem som falt på Odderøya 9. april 1940

Kransnedleggelsen finner sted kl. 1300 ved minnestøtten på toppen av Odderøya.  Vi ønsker alle velkommen til en enkel seremoni. Etter seremonien på toppen treffes vi på Haubitz Låve. Her vil Knut Mæsel holde foredrag; Kristiansand i krig 1942. Enkel bevertning.