© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Krutthuset på Søndre Batteri

Krutthuset på Søndre Batteri er ferdig restaurert.

Odderøyas Venner vil benytte dette lokalet til å fortelle mere om Odderøyas historie,

De første plansjene er allerede på plass

[Les mer]

Mer om kanoner i Odderøya

[Les mer]

Utbyggingen på Silokaia

Odderøyas Venner har engasjert seg blandt annet i forhold til utbyggingen på Silokaia og vil fortsette å engasjere seg også i forhold til andre prosjekter som kan tenkes å påvirke Odderøyas posisjon som sentrumsnært friområde.

I det store og det hele har vi akseptert de foreliggende planer med vesentlige unntak.  De tre høyblokkene med tillegg for det tårnet som skal bygges på bygning B22 får en allt for dominerende innflytelse i forhold til Peisestueområdet. Disse fire blokkene er fra 40 til 50 meter høye.  Når man så tar hensyn til at det høyeste punktet på Odderøya er på 95 meter så vil man skjønne at disse blokkene ikke har noe å gjøre i umiddelbar nærhet av et verdifullt friområdet.

[Les mer]

Hva skjer på Odderøya?

Hver tirsdag det meste av året møtes 8 mann for å arbeide på Odderøya.  Vårt hovedmål med dette arbeidet er å gjøre øya mere tilgjengelig for alle som uken gjennom benytter denne perlen midt i byen.
[Les mer]

Peisestueområdet på Odderøya Kan bli rasert!

Et området på Odderøya som fortjener å bli tatt frem i lyset.

En gang var dette et sentralt utfluktsområde for vår bys befolkning.  Peisestua er borte men kvalitetene er fortsatt intakte

[Les mer]

Karantenemuren på Odderøya - restaureringen er endelig fulllført

Et nært samarbeide mellom Odderøyas Venner, Norsk Kulturminnefond og Kristiansand Kommune er nå brakt til ende.

Karantenemuren er ferdig restaurert

[Les mer]

Karantenemuren på Odderøya - et sentralt kulturminne for Odderøya og for Kristiansand

Efter at Karantenemuren i en årrekke hadde vært utsatt for ødeleggelser av mange tok Odderøyas Venner i 2006 initiativet til å sette i gang restaureringsarbeider på muren.

Vi kan trygt si at i dag, 5 år senere, så er arbeidet fullført på en utmerket måte.  Dette kulturminne er nå brakt tilbake til gammel verdighet.

[Les mer]

Peisstueområdet - eller teknisk betegnet som området 6.

Dette er et område med lange tradisjoner i byen og for byens befolkning.  Selv mens det enda var miltær aktivitet på Odderøya så hadde byens borgere adgang til dette stedet og visste å benytte seg av dette
[Les mer]

AMMUNISJONSLABORATORIET OG KRUTTHUSENE PÅ ODDERØYA

Kortfattet historie om Odderøyas nordvestside hvor Festningens og Marinens kanonkuler og krutt ble lagret og vedlikeholdt fra midt på 1800.tallet

[Les mer]

Litt HISTORIKK om ODDERØYA

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.
[Les mer]

Kanoner på Odderøya